Geodezija

Inženjerska geodezija dio je geodezije koji se bavi primjenama geodezije u inženjerskim projektiranjima i izgradnji objekata.

Obuhvaća geodetske mreže kao osnove za projektiranje, iskolčenje i izradu geodetskih podloga za projektiranje, geotopografske radove, geodetske radove pri projektiranju, građenju i kontroli prometnica, mostova, tunela, dalekovoda te hidrotehničkih objekata.

Glavne usluge Geodatinih servisa na području inženjerske geodezije su opisane pod odjeljkom popis usluga i rješenja.

Nudimo gotova rješenja za sve dijelove inženjerske geodezije, uzimajući u obzir da se kompleksnost nekog problema može samo procjeniti, osobito za visokokompleksne građevinske projekte. U ovom poglavlju opisane su usluge i servisi koje su nude uglavnom u inženjerskoj geodeziji, dok su sve usluge i rješenja opisani u zasebnom poglavlju – hardverska i softverska rješenja.

Ako ne uspijete naći sve potrebne informacije potrebne za realizaciju Vašeg projekta, molim Vas da nas kontaktirate direktno. Mi smatramo da zajedničko rješenje problema u bliskom kontaktu sa klijentom je jedna od naših snaga.

Odjel za katastar

Odjel za katastar je GEODATA PROJEKT osnovala 2008. godine kako bi upotpunila svoju ponudu geodetskih usluga koje nudimo našim partnerima. Trenutno imamo zaposleno tri ovlaštena diplomirana inženjera koji su članovi Hrvatske geodetske komore, te tri diplomirana inženjera geodezije. Također GEODATA PROJEKTposjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG), i svu potrebnu opremu za kvalitetno obavljanje geodetskih usluga.

Glavne djelatnosti ovog odjela su svi geodetski poslovi vezani uz katastar i zemljišnu knjigu, bez obzira na veličinu klijenta ili lokaciju u Hrvatskoj. Ako ne možete naći u popisu usluga uslugu koja vas zanima ili imate kakvo dodatno pitanje slobodno nam se obratite telefonom, e-mailom ili dođite osobno do našeg ureda, jer komunikacija sa investitorom je jedna od naših snaga i naših prednosti.