Projektovanje i nadzor

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U VISOKOGRADNJI
Naš tim nudi objedinjenu, koordinisanu i kompletnu uslugu uključujući sve faze jednog projekta:
  • Izradu geodetskih podloga, elaborata i/ili projekata
  • Izrada projekata arhitekture objekata
  • Izrada projekata unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije
  • Izrada  projekata uređenja terena
  • Izrada projekta pejzažne arhitekture
  • Izrada projekata elektroinstalacija slabe struje
U saradnji sa našim partnerima:
  • Izrada projekata elektroinstalacija jake struje
  • Izrada projekata građevinskih konstrukcija
  • Izrada  projekata i /ili elaborata procjene uticaja na životnu sredinu